Johdannoksi opettajalle

Tunnin tarkoituksena on palauttaa oppilaille mieleen ensimmäisten kuuden tunnin sisällöt sekä esitellä tulevia oppitunteja. Jotta turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri säilyy, on tärkeää korostaa oppilaille yhdessä muodostettuja toimintasääntöjä ja niiden noudattamista. On myös hyvä kerrata seksuaalikasvatuksen arvoperusta.

Uutena asiana tunnilla käsitellään sanojen ’seksuaalisuus’ ja ’seksi’ merkitystä. Käsitteiden eroista on hyvä keskustella. Seksuaalisuus on hyvin laaja käsite, ja sitä on määritelty muun muassa seuraavasti:

Seksuaalisuus on osa jokaisen ihmisen persoonallisuutta: miehen, naisen ja lapsen. Se on perustarve ja sellainen inhimillisen elämän ulottuvuus, jota ei voi erottaa muista ihmisyyden ulottuvuuksista. Seksuaalisuus ei ole synonyymi yhdynnälle, eikä se liity orgasmin saamiseen tai eroottiseen elämäämme. Edellä mainitut voivat olla osa seksuaalisuuttamme. Seksuaalisuus on paljon enemmän; se on energiaa, joka motivoi rakkauteen ja ihmissuhteisiin, tuntemaan läheisyyttä, joka ilmenee siinä kuinka tunnemme, liikumme tai koskettelemme. Se on yhtä lailla aistillisuutta kuin seksuaalisuutta. Seksuaalisuus vaikuttaa ajatuksiin, tunteisiin, käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen, ja siksi se vaikuttaa meidän psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiimme.

(1986 WHO:n määritelmän pohjalta muotoiltu.) 

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä