Arvot pohdittavana

Tavoitteet

  • Oppilas ymmärtää seksuaalikasvatuksen arvoperustan.
  • Oppilas pohtii ja tiedostaa itselleen tärkeitä arvoja.
  • Oppilaat ryhmäytyvät ja tutustuvat toisiinsa henkilökohtaisesti.
  • Oppilas pystyy toimimaan jokaisen ryhmäläisen kanssa asiallisesti.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä