Materiaali

  • Kalvot valittavista arvoista:
Liite

 

Liite

 

Liite

 

Liite

 

Liite
  • Tietopaketti B (pdf) kalvolle: Seksuaalikasvatusohjelman arvoperusta: oikeudet ja velvollisuudet (vaihtoehtoisesti voit ottaa oppilaille näistä monisteet kotitehtävää varten) 
    Liite
  • Paperia + kynät jokaiselle oppilaalle (vaihtoehtoisesti oppilaat käyttävät vihkojaan)

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä