Johdannoksi opettajalle

Tunnin tarkoituksena on aktivoida oppilaita pohtimaan omia ihmissuhteitaan sekä sitä, mitä ominaisuuksia liittyy erityisen tärkeään ja läheiseen ihmissuhteeseen. Opettajan on hyvä antaa oppilaille tilaa monenlaisten ihmissuhteiden pohdintaan. Joillekin oppilaista jokin kotieläin voi edustaa erittäin merkityksellistä ihmissuhdetta, mikä on hyvä ottaa huomioon. Tällä tunnilla oppilailla on mahdollisuus kertoa itsestään henkilökohtaisiakin asioita, joten oppilaita on hyvä muistuttaa ensimmäisellä tunnilla sovituista pelisäännöistä.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä