Johdanto seksuaalikasvatusohjelmaan ja ryhmän toimintasääntöjen muodostaminen

Tavoitteet

  • Oppilas saa käsityksen seksuaaliterveyden sisältöalueen tavoitteista ja kokonaisuudesta yläluokilla.
  • Oppilas ymmärtää seksuaalikasvatusohjelman arvoperustan.
  • Muodostetaan ryhmän (luokan) toiminnan perussäännöt ja saadaan oppilaat sitoutumaan niihin.
  • Oppilas tiedostaa ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.
  • Oppilas tietää, kenen puoleen voi kääntyä halutessaan keskustella henkilökohtaisista asioistaan tai tarvitessaan neuvoa tai apua.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä