Johdannoksi opettajalle

Tämän tunnin tarkoituksena on antaa oppilaille kokonaiskäsitys seksuaalikasvatusohjelmasta sekä luoda luokan toimintasäännöt tuleville tunneille. Toimintasääntöjen muodostaminen on tärkeää aina, kun aletaan käsitellä ihmissuhteita tai seksuaalisuuteen liittyviä asioita uuden ryhmän kanssa. Toimintasäännöissä sovitaan ryhmätyöskentelyn periaatteista, joihin kuuluvat esimerkiksi toisten mielipiteiden kuuntelu ja kunnioittaminen sekä keskustelutaidot. Toimintasääntöjen muodostaminen ja niihin sitoutuminen mahdollistaa turvallisen ja luottamuksellisen oppimisympäristön syntymisen.

Ohjaajan on hyvä olla tietoinen siitä, että seksuaalisuuteen liittyvien asioiden käsittely luokassa saattaa herättää oppilaissa monenlaisia tunteita. On tärkeää valmistautua tukemaan oppilasta, joka tuntee olonsa epämukavaksi tai vaivautuneeksi.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä