Tunnin kulku

1. Kerro luokalle seksuaalikasvatustuntien tarkoitus, sisältö sekä laajuus.   

2. Kerro oppilaille myös, että seksuaalikasvatusohjelma pohjautuu sille määriteltyyn arvoperustaan ja periaatteisiin ja että näitä asioita käydään läpi ohjelman alussa. Kyseisiin arvoihin ja periaatteisiin palataan tuntien aikana koko seksuaalikasvatusohjelman ajan. Arvoihin ja arvoperustaan paneudutaan tarkemmin toisella tunnilla.       
(5 min)

3. Kerro oppilaille, että seuraavaksi muodostatte yhdessä ryhmän toimintasäännöt. Sääntöjen tarkoitus on auttaa puhumaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ryhmässä. Ryhmä ei toimi, jos ryhmän sisällä ei noudateta tiettyjä pelisääntöjä.

Pyydä oppilaita pohtimaan itsenäisesti hyvän ystävän ominaisuuksia ja tapaa käyttäytyä ja kirjaamaan ylös vähintään viisi asiaa. Tämän jälkeen pyydä oppilaita kirjaamaan, miten hyvä ystävä ei käyttäydy.   

Jaa oppilaat 2–4 hengen ryhmiin. Anna oppilaiden itse valita ryhmänsä. Pyydä oppilaita keskustelemaan hyvän ystävän ominaisuuksista ja vastakohdista ryhmässä. Tämän jälkeen pyydä pienryhmiä kirjaamaan ajatuksensa taululle (toiselle puolelle hyvät asiat ja toiselle vastakohdat). 
      
Poimi taululta mielestäsi tärkeimpiä ominaisuuksia, esimerkiksi rehellisyysluotettavuusavoimuusauttavaisuustoisen mielipiteen kuuntelu ja kunnioittaminen sekä mielipiteet, joissa todetaan ”ei kiusaa, ei puhu pahaa selän takana” jne. Tämän jälkeen pyydä oppilaita pohtimaan mielessään, täyttävätkö he nämä kriteerit. Suurin osa varmaan vastaa myöntävästi, ajattelee täyttävänsä kyseiset kriteerit.

Korosta oppilaille, että tässä ryhmässä toimiminen edellyttää luottamusta, rehellisyyttä, valmiutta kuunnella jne. Poimi taululta hyvän ystävän ominaisuuksia tai vastakohtia oman harkintasi ja asiantuntemuksesi mukaan. Täydennä niitä ryhmän toiminnan kannalta tärkeillä asioilla. Esimerkiksi: kun opettaja tai joku muu puhuu, niin muut ovat hiljaa ja kuuntelevat.    

(10–15 min)

4. Anna oppilaiden olla edellisissä ryhmissä (2–4 oppilasta/ryhmä). Pyydä aluksi jokaista oppilasta pohtimaan itsekseen seuraavia kysymyksiä parin minuutin ajan (heijasta oppilaille kalvo Toimintasääntöjen muodostaminen). Oppilaat voivat halutessaan tehdä muistiinpanoja.

Seuraavaksi pyydä jokaista oppilasta kertomaan ryhmänsä jäsenille näihin kysymyksiin liittyviä ajatuksiaan. Korosta, että on tärkeää, että ryhmissä kuunnellaan keskeyttämättä ja kommentoimatta toisten ajatuksia (harjoitellaan aktiivista kuuntelua). Vastuuta oppilaat noudattamaan hyvän ystävän ominaisuuksia. Seuraa ryhmien työskentelyä ja pidä huoli siitä, että oppilaat toimivat ohjeiden mukaan.

Pyydä jokaista ryhmää kirjaamaan lyhyesti ylös keskeiset mielipiteet (yksi oppilas kirjaa). Pyydä ryhmiä lopuksi nimeämään kolme tärkeintä asiaa, jotka heidän mielestään voivat auttaa puhumaan seksuaalisuudesta ryhmässä. Asiat kirjataan taululle.  

(10–15 min)

5. Nyt taululla on paljon ryhmän toiminnan kannalta merkittäviä asioita. Kirjoita kalvolle otsikko RYHMÄMME SÄÄNNÖT (asiat, jotka auttavat meitä ilmaisemaan ajatuksiamme ja mielipiteitämme ryhmässä). Seuraavaksi kukin ryhmä poimii taululta vuoron perään yhden seikan, jonka haluaa kirjattavan ryhmän sääntöihin, joihin yhteisesti sitoudutaan. Keskustelkaa tämän jälkeen ehdotuksista, ja pyydä oppilaita täydentämään listaa, mikäli jotakin tärkeää puuttuu.

Korosta oppilaille toimintasääntöjen ja niihin sitoutumisen tärkeyttä. Rohkaise oppilaita pitämään kiinni säännöistä ja tarvittaessa muistuttamaan toinen toisiaan, mikäli niitä rikotaan.  

(5–10 min)

On tärkeää, että luottamuksellisuus tuodaan esille ja siitä puhutaan. Kerro lisäksi oppilaille, että jokaisella on oikeus päättää itse, kuinka paljon kertoo itsestään tai mihin kysymyksiin vastaa. Ketään ei ole lupa painostaa.

On tärkeää kertoa oppilaille, kenen kanssa he voivat halutessaan keskustella henkilökohtaisista asioistaan ja mistä he voivat tarvitessaan saada neuvoja ja apua.

Esimerkki oppilaiden laatimista säännöistä

Ryhmässä työskentelyn perussäännöt:

 1. Kuuntele, mitä toiset sanovat.
 2. Älä ole ilkeä toiselle.
 3. Silloin ei puhuta, kun toinen puhuu.
 4. Ole ystävällinen toisille ja tue heitä.
 5. Jos ainoa, mitä osaat sanoa, on jotain epäystävällistä, älä sano mitään.
 6. Jos ihmiset eivät halua sanoa mitään, heidän ei tarvitse.
 7. Älä naura toisten mielipiteille.
 8. Ajattele, ennen kuin kysyt.

Ryhmän säännöt:

 1. Muista, että keskustelu on luottamuksellista.
 2. Älä naura toisille.
 3. Kuuntele toisia.
 4. Älä kiusaa.
 5. Älä pelkää puhua.
 6. Ole rehellinen.
 7. Kunnioita toisten tunteita.

HUOM! Muista säilyttää ryhmän toimintasäännöt tulevia tunteja varten. Tämä on erittäin tärkeää sääntöjen mieleenpalauttamisen, niihin sitoutumisen ja turvallisen työskentelyilmapiirin ylläpitämisessä.

Tunnin suunnittelussa on hyödynnetty lähteitä 3 ja 4.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä