Käytetty materiaali

Oppituntien laatimisessa on käytetty seuraavia materiaaleja:

  1. Aalto M. 2000. Ryppäästä ryhmäksi. My Generation.
  2. Elämä ilman pelkoa. 2002. Keinoja kouluille puuttua pari- ja lähisuhdeväkivaltaan. Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyprojekti. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Stakes. Helsinki.
  3. Jokinen M., Varstala S., Liinamo A. 2001-2004. sekä hankkeen asiantuntijaryhmät ja pilottikoulujen oppilaat. Materiaalista saadut kokemukset.
  4. SHARE. Sexual health and relationships. Safe, happy and responsible. 2003.  Health Education Board of Scotland.
  5. Shine, S.A. 2004. Teach it like it is. Shine SA Inc, March 2004
  6. Hiltunen-Back, E. & Aho, K. 2005. Terveellistä seksiä. Duodecim.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä