Johdannoksi opettajalle

Tämän tunnin tarkoituksena on tarkastella tytön ja pojan kehoa ja murrosiän siihen tuomia muutoksia. Lisäksi tavoitteena on pohtia oman kehon merkitystä ja arvostamista sekä siihen liittyviä tunteita. Koska oppilaat ovat kehollisessa kehityksessään varsin eri vaiheissa, opettajan on hyvä tuoda esiin, että jokaisen ihmisen kehitystahti on yksilöllinen. Lisäksi opettajan tulee pitää huolta, ettei tunnilla esitetä asiattomia kommentteja kenestäkään tai viitata kenenkään kehoon loukkaavasti.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä