Tunnin kulku

1. Kerro oppilaille oppitunnin tavoitteet ja muistuta oppilaita vielä kondomin käytön tärkeydestä sukupuolitautitartunnoilta suojautumisessa ja raskauden ehkäisyssä.

Kysy ryhmältä seuraavia kysymyksiä:

  • Mistä kondomeja voi hankkia ilmaiseksi?
  • Mistä kondomeja voi ostaa?
  • Mitä kondomit maksavat?

(5 min)

2. Jaa luokka sekaryhmiin siten, että kussakin ryhmässä on noin 4 oppilasta. Anna jokaiselle ryhmälle tarvittavat välineet (kopio harjoituksesta 13.1 leikattuna). Kerro oppilaille, että tehtävänä on järjestää harjoituksen 13.1 lauseet oikeaan järjestykseen siten, että kertomus kuvaa kondomin turvallista ja oikeaa käyttöä.
(5–10 min)

3. Kerro luokalle oikea järjestys: 13, 8, 3, 14, 9, 7, 2, 10, 4, 1, 6, 11, 5 ja 12. Näytä kondomin oikea käyttötekniikka. Voit halutessasi hyödyntää edellisen harjoituksen lauseita ja numerojärjestystä.
(5–10 min)

4. Jaa tämän jälkeen jokaiselle oppilaalle kondomi sekä ”tekopenis” kullekin pienryhmälle. Pyydä jokaista oppilaista asettamaan kondomi oikein tekopeniksen päälle. Voit pyytää muutamaa oppilasta demonstroimaan luokalle kondomin käytön ja pyytää muita oppilaita kommentoimaan, mikäli he huomaavat virheitä demonstraation aikana. Voit myös itse toimia mallina ja tehdä tahallasi virheitä.
(10–15 min)

Tunnin lopetus

Keskustele ryhmän kanssa

  • kondomin käytön vastustamisesta
  • kondomin käytöstä seurustelusuhteessa
  • tuplaehkäisystä e-pilleri + kondomi
  • jälkiehkäisystä, jos kondomi on pettänyt.

(5–10 min)

Jos aikaa jää, esittele oppilaille naisten kondomi ja sen käyttö.

Tunnin suunnittelussa on hyödynnetty lähteitä 3 ja 4.

 Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä