Tunnin kulku

 

Menetelmä A: Vierailu seksuaaliterveyttä edistävään kohteeseen

Valitse tarkoituksenmukainen vierailukohde, esimerkiksi nuorisoklinikka tai perhesuunnitteluneuvola. Alueellasi voi olla tarjolla voi myös muita erinomaisia vierailukohteita. Varaa ryhmällesi aika hyvissä ajoin ja tutustu kohteeseen itse etukäteen. Selvitä oppilaille tarkasti, mitä haluat heidän saavan irti vierailustaan. Vierailun voi organisoida kahdella tapaa:

  • koko ryhmä tutustuu kohteeseen kanssasi
  • oppilaat vierailevat kohteessa pienryhmissä itsenäisesti joko kouluajalla tai sen ulkopuolella. Pyydä oppilaita raportoimaan käynnistään.

Menetelmä B: Vierailija seksuaaliterveyttä edistävästä yksiköstä

Mikäli oppilaille ei ole mahdollista järjestää vierailua, voit kutsua vierailijan koululle kertomaan palveluista. Mieti jälleen tarkasti tunnin tavoite ja mitä toivot oppilaiden hyötyvän ulkopuolisen vierailijan käynnistä. On mahdollista, että oppilaiden kannalta on parempi, jos et ole itse paikalla, jotta he voivat vapautuneemmin nostaa esiin kysymyksiä, joita eivät kysyisi oman opettajan ollessa läsnä. Neuvottele asiasta vierailijan kanssa etukäteen.

Menetelmä C: Seksuaaliterveyspalveluiden kartoittaminen

Kolmas mahdollisuus on antaa oppilaille tehtäväksi etsiä puolen tunnin ajan tietoa erilaisista paikallisista seksuaaliterveyspalveluista; mitä on tarjolla ja miten palvelut ovat tavoitettavissa. Oppilaille kannattaa antaa kohdevaihtoehdot valmiiksi, jotta työskentely olisi tehokasta. He voivat pienryhmissä

  • selvittää palveluiden tarkan sijainnin
  • selvittää, kuinka päästä perille (reitti ja julkiset liikenneyhteydet)
  • soittaa kohteisiin selvittääkseen kohteen tarjoamat kaikki palvelut, aukioloajat, ajanvarauksen tarpeen, mahdolliset hoitokulut jne.

Tiedon etsinnässä kannattaa hyödyntää mm. Internetiä, puhelinta ja puhelinluetteloa.
(35 min)

Tunnin lopetus menetelmässä C

Mikäli aikaa jää, jaa luokka 4–5 pienryhmään, joissa on sekä tyttöjä että poikia (jos he ovat aikaisemmin tällä tunnilla työskennelleet yhdessä, rohkaise oppilaita vaihtamaan ryhmää, jotta kokemuksia ja ajatuksia saadaan paremmin jaettua). Määrää ryhmälle johtaja. Pyydä jokaista ryhmää keskustelemaan lyhyesti siitä, mitä he ovat saaneet selville tutustumiskohteestaan. Pyydä heitä listaamaan kohteesta kolme asiaa, jotka he ovat oppineet tai todenneet kiinnostavaksi tai mistä he ovat olleet yllättyneitä. Pyydä lopuksi jokaista ryhmänjohtajaa jakamaan pienryhmänsä ajatukset koko luokan kesken.                   (10 min)

HUOM!!
Pyydä oppilaita täyttämään harjoitus 19.1, valitsitpa edelisistä vaihtoehdoista minkä tahansa! Vaihtoehdoissa B ja C oppilaat voivat täyttää monisteen myös kotiläksynä.

Muistuta oppilaita tunnille 21 tehtävistä vastakkaista sukupuolta koskevista kysymyksistä!

Tunnin suunnittelussa on hyödynnetty lähteitä 3 ja 4.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä