Johdannoksi opettajalle

Tunnin tarkoituksena on herättää oppilaat ymmärtämään vastuullisen käyttäytymisen sekä suunnitelmallisuuden merkitys seksuaalisuuteen liittyvissä tilanteissa. Kun nuori pohtii etukäteen, kuinka pitkälle hän on valmis etenemään seksuaalisesti ja kuinka hän aikoo suojata tilanteessa itsensä, on todennäköisempää, että hän toimii myös todellisessa tilanteessa ajattelemallaan tavalla. Lisäksi on hyvä harjoitella erilaisia keinoja, joilla lisätä parisuhteen turvallisuutta molempien osapuolten kannalta. Tämä tunti rakentuu kahden parin, Jennin ja Antin sekä Timon ja Susannan, tarinoista.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä