Neuvottelutaidot sekä valintojen merkitys

Tavoitteet

  • Oppilas tiedostaa, miksi valintojen tekeminen on vaikeaa.
  • Oppilas saa valmiuksia toimia seksuaalisuuteen liittyvissä painostus- ja suostuttelutilanteissa haluamallaan tavalla.
  • Oppilas tiedostaa seksuaalisuuteen liittyvien valintojen syy-seuraussuhteita.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä