Johdannoksi opettajalle

Tunnin tarkoituksena on harjoitella neuvottelutaitoja sekä kieltäytymistä tilanteissa, joissa toinen yrittää suostutella oppilasta tekemään jotain, mitä tämä ei halua. Lisäksi tunnilla tarkastellaan valintojen merkitystä tulevaisuudelle. Kieltäytymisen harjoittelun etukäteen on todettu lisäävän kykyä toimia haluamallaan tavalla todellisissa vuorovaikutustilanteissa.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä