Materiaali

  • Puolelle ryhmästä selkeä tunnus, esimerkiksi liina, tarra tai nauha, roolien erottamiseksi (suostuttelijat vs. suostuteltavat)

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä