Tunnin kulku

1. Kerro oppilaille, että elämässä tulee usein eteen tilanteita, joissa emme oikein osaa päättää, mitä tekisimme tai pitäisikö meidän suostua johonkin vai ei. Monet näistä valinnoista ovat melko merkityksettömiä pikkujuttuja, mutta joillakin näistä ratkaisuista voi olla kauaskantoisiakin vaikutuksia. Ihmisen on usein helpompaa myöntyä kuin kieltäytyä kohdatessaan erilaisia pyyntöjä. Esimerkiksi jos ystäväsi pyytää rahaa lainaksi, todennäköisesti lainaat rahaa, vaikket haluaisikaan, koska kenties pelkäät ystävyyssuhteen ongelmia.

Tällä tunnilla keskitytään vuorovaikutustaitoihin, esimerkiksi ”ein” sanomisen opetteluun sekä neuvottelutaitojen kehittämiseen. Lisäksi tarkastellaan, miten valinnat voivat vaikuttaa elämänkulkuun.                                 
(5 min)

2. Jaa oppilaat 3–5 hengen ryhmiin. Pyydä jokaista ryhmäläistä pohtimaan kysymystä ensin yksin hetken aikaa ja jakamaan sitten ajatuksensa toisten pienryhmäläisten kanssa. Valitkaa jokaisesta ryhmästä puheenjohtaja, joka kirjaa ryhmäläisten ajatukset ylös. Anna oppilaille 5–10 minuuttia pohdinta-aikaa.

Tehtävä: Pohtikaa, minkälaisia tilanteita erityisesti nuoret kohtaavat, joissa he joutuvat pohtimaan sitä, suostuako vai kieltäytyä?

Anna ryhmäläisten kertoa tuotoksensa ja valitse niistä pari esimerkiksi. Pohtikaa sitten yhdessä, miksi näissä kyseisissä tilanteissa nuoren voi olla vaikea kieltäytyä jostakin toiminnasta, vaikka hän haluaisikin kieltäytyä.                 
(5 min)

3. Kerro luokalle, että on olemassa monia tilanteita, joissa haluaa sanoa ei, ja että ein sanominen on elämässä tärkeä taito ylipäätään. Ein sanominen on joskus tarpeellista myös seksuaalisuuteen liittyvissä tilanteissa. Sanomalla ei me määrittelemme omat rajamme toiselle: mitä meille saa tehdä ja mitä ei, ja mihin kaikkeen me itse olemme suostuvaisia. Ein sanominen on tervettä ja välttämätöntä oman itsen psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimista.

Ein sanominen seksuaalisuuteen liittyvissä tilanteissa
Pyydä oppilaita keksimään 4–6 seksuaalista tai potentiaalisesti seksuaalista tilannetta, joissa joko Malla tai Jake olisivat saattaneet haluta sanoa ei lauantai-iltana. (Jos oppilaat eivät muista tarinaa, palauta mieleen. Mahdollisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi seuraavat asiat: Tule bileisiin, ota juotavaa, suudellaan, mennään jonnekin rauhallisempaan paikkaan, rakastellaan.)                      
(5 min)

Kirjoita aivoriihen tuotokset taululle ja jaa oppilaat kahteen ryhmään. Anna toiselle ryhmistä liina tai vastaava merkiksi. Merkittyjen tehtävänä on toimia suostuttelijoina. Suostuttelijat valitsevat mielensä mukaan jonkin taululle kirjatuista pyynnöistä (saa vaihtaa halutessaan) ja kulkevat ympäri luokkaa suostutellen toisen ryhmän henkilöitä. Toisen ryhmän henkilöiden tehtävänä on kieltäytyä suostuttelijan ehdottamasta toiminnasta. Rohkaise oppilaita sitkeään suostutteluun! Huolehdi kuitenkin, että oppilaat suostuttelevat vähintään kolmea eri henkilöä. Ensimmäisen suostutteluhetken voi aloittaa niin, että jokainen suostuttelija hakeutuu suostuteltavan luokse, jolloin kukaan ei jää ulkopuolelle heti alussa. Kun opettajan mielestä riittävä aika (muutama minuutti) on kulunut, vaihdetaan rooleja.       
(10 min)

4. Harjoitus: Puhuvat patsaat
Oppilaat keksivät seksuaalisuuteen liittyviä (moraalisia) tilanteita, joiden syy-seuraussuhteita he haluavat tarkastella, esimerkiksi suojaamaton seksi, yhden illan suhde jne. Sitten yksi oppilaista (esim. se, joka tilanteen/dilemman on keksinyt) tulee seisomaan opettajan eteen. Opettaja pyytää muita oppilaita (3–4) tulemaan seisomaan dilemman esittäjän taakse riviin ja edustamaan yhtä seurausvaihtoehtoa kyseisestä käyttäytymisestä. Dilemman/tilanteen esittäjä voi valita yhden seurausvaihtoehdon, jota hän haluaa tarkastella. 

 

Ohjeistus:

”Tarkastellaanpa sitä, mitä saattaa seurata erilaisista seksuaalisuuteen liittyvistä valinnoista. Kuka kertoisi jonkun tyypillisen seksuaalisuuteen liittyvän elämäntilanteen, jonka seurauksia haluaisi tarkastella?”

Jos ei ilmaannu ehdotuksia, opettaja voi auttaa valmiilla dilemmoilla. Kun joku (A) on tullut opettajan eteen katse samaan suuntaan kuin opettajalla, opettaja sanoo:”Nyt kuka tahansa voi tulla tämän henkilön eteen seisomaan ja edustaa jotain tiettyä asiaa, joka saattaa seurata tätä valintaa.”

Kun kaikki (3–4) halukkaat seuraamusten edustajat ovat saapuneet, opettaja sanoo: ”Kertokaa lyhyesti, mitä tästä valinnasta voi seurata. Kun he ovat kertoneet seuraamuksensa, ohjaaja pyytää A:ta valitsemaan näistä seuraamuksista yhden, jotta A voisi nähdä, mitä puolestaan seuraa tästä valinnasta.

Kun tämä on tehty, muut seuraamusvaihtoehdot väistyvät ja kuka tahansa voi taas tulla edustamaan tämän tilanteen seuraamusvaihtoehtoja. Kun nämä ovat tulleet, ensimmäinen (A) valitsee taas uuden vaihtoehdon, ja tätä jatketaan niin kauan kuin opettaja hyväksi näkee.

Jos dilemma on esimerkiksi yhden illan suhde, seuraus voi olla vaikkapa raskaus, sukupuolitauti, rakastuminen, pettymys... Jos henkilö valitsee raskauden, toiseen riviin saattaa tulla vaikka abortti, lapsen vastaanottaminen, keskenmeno, adoptio…


Esimerkkidilemmoja: suuteleminen, yhden illan suhde, suojaamaton seksi, ryyppääminen, leffaan lähteminen poika/tyttöystävän kanssa               
(20 min)

 

Tunnin lopetus

Keskustele luokan kanssa.

  • Mitä olette oppineet tällä tunnilla?
  • Tuntuuko teistä, että voisitte hyödyntää oppimaanne (esimerkiksi ein sanomista) todellisissa tilanteissa?
  • Miksi ein sanominen voi olla todellisessa tilanteessa vaikeampaa?            

(5 min)

Muistuta oppilaita lopuksi siitä, että kannattaa antaa itselleen riittävästi aikaa pohtia valintojaan, erityisesti, mikäli ratkaisun tekeminen tuntuu vaikealta. Kiireessä tulee helposti tehtyä vääriä ratkaisuja.

Tunnin suunnittelussa on hyödynnetty lähteitä 1, 3 ja 4.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä