Johdannoksi opettajalle

Tällä tunnilla palataan raskaus-aiheeseen. Oppilailla on mahdollisuus pohtia erityisesti ennalta suunnittelemattomaan raskauteen liittyviä ajatuksiaan ja tunteitaan. Opettajan on hyvä ottaa huomioon tuntia pitäessään, että luokassa saattaa olla oppilaita, jotka eivät ole vielä valmiita pohtimaan vanhemmuutta tai jotka ovat jo vanhempia. Lisäksi voi olla oppilaita, jotka ovat homoja tai lesboja, jolloin heillä saattaa olla erilaisia ajatuksia raskauteen ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista. On myös mahdollista, että jotkut oppilaista eivät halua tulla tai pysty tulemaan vanhemmiksi.

Tunnin onnistumisen edellytyksenä on, että jokaisella oppilaalla on työskentelyrauha. Korosta oppilaille, etteivät he edes leikillään kurki toistensa henkilökohtaisia vastauksia. Varmista, että ohjetta noudatetaan!

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä