Tunnin kulku

1. Kerro oppilaille tunnin sisältö ja se, että tunti alkaa henkilökohtaisella harjoituksella. Korosta, että harjoitus vaatii itsenäistä työskentelyä ja että oppilaat voivat halutessaankertoa vastauksistaan. Kenenkään ei kuitenkaan ole pakko. Jaa jokaiselle oppilaalle kopio harjoituksesta 18.1. Pyydä heitä täyttämään jokaisen laatikon yläosa seuraavasti:

* Laatikko 1  parhaan ystävän nimi
* Laatikko 2 vanhemman tai huoltajan nimi
* Laatikko 3 oma nimi
* Laatikko 4 oman ”suosikkiaikuisen” nimi
* Laatikko 5 tyttö/poikaystävän nimi ( tai henkilön nimi, jonka he toivoisivat olevan tyttö/poikaystävänsä; laatikon voi myös jättää tyhjäksi)

Pojat kirjoittavat laatikkoon 3, miltä heistä tuntuisi, jos tyttöystävä kertoisi olevansa raskaana. Rohkaise poikia kirjoittamaan enemmänkin tunteitaan kuin ajatuksiaan. Tytöt puolestaan kirjoittavat laatikkoon 3, miltä heistä tuntuisi tajuta olevansa raskaana. Tämän jälkeen pyydä oppilaita täyttämään myös muut laatikot kirjoittamalla, kuinka nämä kyseiset henkilöt reagoisivat tai suhtautuisivat raskauteen. Kun kaikki ovat valmiita, pyydä oppilaita tarkastelemaan vastauksiaan ja täydentämään sivun alalaidassa olevat lauseet. 
(10–15 min)

2. Pyydä oppilaita kääntämään toinen puoli harjoituksesta ja täyttämään vasemmanpuoleisin sarake (5 asiaa, joiden tekemisestä he todella nauttivat).

Kun oppilaat ovat valmiita, jatka eteenpäin ohje kerrallaan. Anna oppilaille riittävästi aikaa täyttämiseen, ennen kuin siirryt seuraavaan kohtaan.  

 • Merkitse toiseen sarakkeeseen (€) euron merkki niiden aktiviteettien kohdalle, jotka maksavat enemmän kuin 8 euroa (/kerta).
 • Merkitse kolmanteen sarakkeeseen (Viikoittain) v-kirjain niiden aktiviteettien kohdalle, joita sinusta on mukava harrastaa vähintään kerran viikossa.
 • Merkitse neljänteen sarakkeeseen (Ulko) u-kirjain niiden aktiviteettien kohdalle, joita teet kodin ulkopuolella.
 • Merkitse viidenteen sarakkeeseen (Lapsi) l-kirjain niiden aktiviteettien kohdalle, joita olisi vaikea tehdä vauvan tai pienen lapsen kanssa.

Lopuksi pyydä oppilaita tarkastelemaan vastauksiaan ja täydentämään sivun alalaidassa olevat lauseet.
(10 min)

3. Jaa oppilaat 3–4 hengen sekaryhmiin. Pyydä heitä keskustelemaan seuraavista kysymyksistä.

 • Ketkä henkilöt suhtautuisivat negatiivisimmin raskauteen? Miksi?
 • Kuka henkilöistä olisi eniten ja kuka vähiten kannustava ja auttava? Miksi?
 • Mitä muutoksia lapsen syntymä aiheuttaisi oppilaiden omassa elämässä?
 • Mitä vaihtoehtoja oppilailla olisi, mikäli he tai heidän kumppaninsa huomaisivat olevansa raskaana?
 • Kuinka todennäköisesti tämä tapahtuu oppilaille itselleen esim. seuraavan vuoden aikana?

(10–15 min)

Tunnin lopetus

Lopeta tunti pyytämällä jokaista oppilasta sanomaan jokin asia, mikä tunnilla ”hetkautti” heitä eniten.        
(5 min)

Muistuta oppilaita tuntia 21 varten tehtävistä vastakkaista sukupuolta koskevista kysymyksistä!

Mahdollinen välitehtävä omalla ajalla suoritettavaksi

Voit laittaa tämän harjoituksen vireille jo tunnilla 17, jolloin se voidaan purkaa tällä tunnilla 18.

Jos sinulla on aikaa ja tehtävään sopiva ryhmä, voit kokeilla seuraavanlaista ”kananmunaharjoitusta”. Tehtävän tarkoitus on auttaa oppilaita ymmärtämään lapsen hoitoon liittyvä vastuu. Tässä tapauksessa kananmuna vastaa lasta. Anna ryhmälle / jokaiselle pienryhmälle raaka kananmuna, joista heidän on huolehdittava viikon ajan. Pyydä ryhmää nimeämään kananmuna. Selitä oppilaille tarkasti (voit myös jakaa kirjallisena) säännöt, kuinka kananmunasta tulee huolehtia.

 • Ryhmällä on TÄYDELLINEN vastuu kananmunasta.
 • Kananmuna tulee pitää lämpimänä, ja sille tulee antaa raitista ilmaa joka päivä vähintään tunnin ajan.
 • Jos kananmuna täytyy jättää, sille on järjestettävä hoito, josta huolehtii joku vastuuntuntoinen henkilö. Hoitajalle täytyy korvata hänen työnsä jollain tapaa, rahallisesti tai vastavuoroisuussopimuksella.
 • Jos kananmunalle sattuu jotain, se esimerkiksi putoaa, täytyy suorittaa sakko tai rangaistus, joka on hyvä sopia jo etukäteen. Sitä seuraa kahden päivän suruaika, jonka jälkeen ryhmälle annetaan uusi kananmuna.
 • Ryhmän on pidettävä päivittäin päiväkirjaa, josta käy ilmi kaikki kananmunalle annettu huolenpito sekä oppilaiden tuntemukset kananmunaa sekä myös harjoitusta kohtaan.

Harjoituksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että se otetaan vakavasti. Mikäli jotkut oppilaat eivät siihen kykene, harjoituksen jälkeen on varmasti arvokasta keskustella, miksi näin on.

Tunnin suunnittelussa on hyödynnetty lähteitä 3 ja 4.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä