Johdannoksi opettajalle

Tämä tunti on haastava sekä opettajalle että oppilaille. Se sopii parhaiten ryhmälle, joka on työskennellyt innokkaasti koko ohjelman ajan ja on luonteeltaan keskusteleva ja kyselevä. Eduksi on myös se, jos ryhmässä on tyttöjä ja poikia suurin piirtein saman verran. Erityisen tärkeää on ryhmän riittävä kypsyystaso, jotta oppilaat ovat kykeneviä kysymään asiallisia kysymyksiä vastakkaiselta sukupuolelta. Opettajan tulee varmistaa koko harjoituksen ajan, että kysymykset ja kommentit ovat nimettömiä eivätkä ole kohdistettavissa kehenkään henkilöön. Älä oleta, että kaikki kysymykset koskevat välttämättä heterosuhteita tai edes seksiä tai seksuaalisuutta.

Kannusta ryhmää aikuismaiseen käyttäytymiseen ja työskentelyyn!

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä