Johdannoksi opettajalle

Tällä tunnilla käsitellään seksuaalikäyttäytymisen moninaisuutta, mikä saattaa tuntua arkaluonteiseltakin, joten valmistaudu huolella ja ole valmis vastaamaan erilaisiin kysymyksiin. Oppitunnin tarkoituksena on saada oppilaat keskustelemaan seksuaalikäyttäytymisestä sekä ymmärtämään, mitä seurauksia tai riskejä voi olla tietynlaisessa käyttäytymisessä. Lisäksi tunnilla korostetaan nuoren mahdollisuuksia tehdä valintoja.

Muista, että ryhmässä on oppilaita, jotka eivät ole vielä seurustelleet ja joilla ei ole seksuaalikokemuksia kumppanin kanssa. Samalla luokassa voi olla nuoria, jotka ovat edenneet jo seurusteluun ja hyväilyihin, mahdollisesti myös yhdyntään. Seksuaalisesti kokeneempien oppilaiden puheet tekemisistään voivat tuntua joistakin oppilaista epämiellyttäviltä tai jopa ahdistavilta. On hyvä tuoda esille, että yhdyntään ei tarvitse kiirehtiä. On tärkeää luoda ilmapiiri, jossa erilaisia kokemuksia omaavat nuoret voivat tuntea itsensä yhtä arvokkaiksi ja kunnioitetuiksi.

Taito keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä asioista on tarpeen, jotta nuoret kykenevät toimimaan seksuaalisissa tilanteissa haluamallaan tavalla ja tekemään itsenäisiä päätöksiä.

HUOM! Tälle tunnille on suunniteltu kaksi erilaista toteutusvaihtoehtoa, joista vaihtoehto 2 vaatii kunnolla toteutuakseen enemmän aikaa kuin 45 min. Tähän on hyvä varautua suunnitteluvaiheessa. Tuntiin on lisäksi liitetty moniste Seksi ja laki Suomessa, jonka käsittelyyn on mahdollisuuksien mukaan hyvä käyttää huomattavasti enemmän aikaa kuin tunnissa on osoitettu. Aiheeseen on mahdollista perehtyä syvemmin esimerkiksi erillisellä yhteiskuntaopin tunnilla.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä