Tunnin kulku

1. Älä kerro tunnin aihetta etukäteen. Pyydä luokkaa nousemaan ylös ja kättelemään jotakin henkilöä sekä muistamaan sen, ketä on kätellyt. Pyydä tämän jälkeen ryhmäläisiä kättelemään kahta muuta henkilöä (ei samaa kuin ensimmäisellä kerralla) ja muistamaan, ketä ovat kätelleet.

Tämän jälkeen kerro, että valitettavasti henkilöllä A (valitse luokasta joku) on helposti leviävä virus, joka tarttuu muihin kättelyn välityksellä. A istuu alas merkiksi siitä, että on infektoitunut. Seuraavaksi kysy ryhmältä, kuka kätteli A:n kanssa ensimmäisellä kierroksella. Pyydä sitten tätä henkilö B:tä myös istuutumaan. Seuraavaksi pyydä kaikkia niitä henkilöitä istuutumaan, jotka ovat kätelleet toisella kerralla joko A:ta tai B:tä. Lopuksi pyydä vielä niitä ryhmän jäseniä istumaan, jotka ovat kolmannella kierroksella kätelleet jotakuta istuvista henkilöistä. (Jos harjoituksessa ei tullut "riittävän" monia tartuntoja, niin nimeä esim. kaksi A henkilöä ja jatka harjoitusta edellä kuvatulla tavalla.)            
(5 min)

Selitä luokalle, että kättelyharjoituksella havainnollistettiin suojaamatonta sukupuoliyhdyntää (tai muuta intiimiä, suojaamatonta seksuaalista kanssakäymistä) sekä sukupuolitautien tarttumista. Henkilö A on se, jolla oli esimerkiksi klamydia, ja se olisi levinnyt esitetyllä tavalla luokan keskuudessa.

2. Kerro oppilaille, että seuraavaksi tunnilla selvitetään, mitä luokan oppilaat tietävät sukupuolitaudeista. Täydennä oppilaiden puutteellisia tietoja harkintasi mukaan. Saattaa olla hyödyllistä valmistella etukäteen lyhyitä ja ytimekkäitä infokalvoja sukupuolitaudeista. Kysy luokalta seuraavat kysymykset:

Mitä sukupuolitauti tarkoittaa?

Se tarkoittaa sukupuoliteitse leviävää tautia. Tauteja on monia erilaisia.

Miten sukupuolitaudit leviävät?

Sukupuolitaudit leviävät yleisimmin sukupuoliyhdynnässä. Sukupuolitauti voi tarttua myös suuseksissä tai yleensä, kun kahden ihmisen kehon eritteet ovat kosketuksissa.

Mitä sukupuolitauteja tiedät?

Klamydia, kondylooma, herpes, tippuri, kuppa, HIV ja hepatiitti. (Hiiva, satiaiset ja syyhy tarttuvat myös sukupuoliteitse, mutta tartunnan saaminen myös ilman seksuaalista kontaktia on mahdollista). Kolme yleisintä sukupuolitautia ovat herpes, klamydia ja kondylooma. Klamydia on yleisin sukupuoliteitse tarttuva tartuntatauti. Klamydia on hyvin yleinen erityisesti nuorilla.

Mitkä ovat klamydian oireet?

Klamydiainfektio on useimmiten oireeton, joten henkilö ei välttämättä tiedä kantavansa klamydiatartuntaa ja tartuttavansa tautia eteenpäin.

Miksi se sitten on ongelma?

Klamydiainfektio saattaa aiheuttaa hoitamattomana naisille kohdun, munatorvien ja munasarjojen tulehduksia, mistä voi seurata hedelmättömyyttä. Miehillä klamydiainfektio saattaa aiheuttaa lisäkiveksen tulehduksen, mikä heikentää hedelmällisyyttä.

Mitä voit tehdä suojataksesi itseäsi tartunnalta?

Vältä läheistä seksuaalista kanssakäymistä toisen ihmisen kanssa tai käytä aina kondomia oikein.

(5–10 min)

 

3. Havainnollista oppilaille, mitä tapahtuu, kun suojautumisesta huolehditaan. Anna viidelle oppilaalle kumihansikas. Pyydä ryhmäläisiä kättelemään samalla tavalla kuin ensimmäisessä tehtävässä, ensin yhtä ja tämän jälkeen kahta muuta henkilöä, ja muistamaan heidän nimensä. Kerro heille, että X:llä (ei-hanskallinen) on valitettavasti helposti leviävä sukupuolitauti. Jatka harjoitusta aiemmin esitetyn mallin mukaan. Kerro kuitenkin, että ne, joilla on hanska kädessä, eivät ole saaneet tartuntaa, ja he saavat jäädä seisomaan.    
(5 min)

4. Kysy luokalta, mitä eroa näiden kahden harjoituksen välillä oli (hanskan kanssa vs. ilman hanskaa). Korosta seuraavia asioita:

  • Oppilaat, jotka suojautuivat, ovat turvassa tartunnalta.
  • Osa oppilaista saattoi välttää kättelyä hanskattomien henkilöiden kanssa. Tätä voidaan hyödyntää ja käynnistää keskustelu sukupuolitaudeilta suojautumisesta ja kondomin käytöstä.
  • Miksi ei haluttu kätellä hanskattomia henkilöitä?
  • Jos tilanne rinnastetaan seksuaaliseen kanssakäymiseen ilman kondomia, niin toimisivatko oppilaat samalla tavalla, eli välttäisivät ”kättelyä” ilman hanskaa eli kondomia?

5. Kerro luokalle, että jokainen sukupuolitauti on erilainen:

  1. Osa taudeista leviää helpommin kuin toiset.
  2. Osa taudeista on harvinaisia, osa taas yleisiä (esim. kuppa on harvinainen ja klamydia yleinen).
  3. Oireet voivat olla hyvin erilaisia. Osa sukupuolitaudeista on erittäin kivuliaita ja kiusallisia. Toisaalta on myös täysin oireettomia tauteja, jotka kuitenkin oireettomuudesta huolimatta voivat aiheuttaa vakavia jälkiseurauksia (mm. hedelmättömyyttä).
  4. Kaikkiin viruksen aiheuttamiin sukupuolitauteihin ei ole olemassa parantavaa hoitoa, vaan tartunnan aiheuttava virus voi säilyä elimistössä ikuisesti. Yleisistä sukupuolitaudeista herpes sekä papilloomaviruksen aiheuttama kondylooma ovat tällaisia. Vaikka käytettävissä ei ole virusta tuhoavaa hoitoa, voidaan lääkityksellä herpeksen yhteydessä lyhentää oireiden vaiheen kestoa, nopeuttaa rakkuloiden paranemista sekä estää herpeksen uusiutumista. Kondylooman hoidon tavoitteena on poistaa lääkehoidolla tai kirurgisesti viruksen aiheuttamat syylämäiset muodostelmat eli kondyloomat limakalvoilta. Kondyloomilla on taipumus uusiutua ja virus voi aiheuttaa syövälle altistavia solumuutoksia kohdunkaulan alueella. Naisille säännöllinen Papa-seuranta on suositeltavaa.

Oppilaita on hyvä muistuttaa siitä, että vaikka tällä tunnilla havainnollistettiin kondomin käytön tärkeyttä sukupuolitaudeilta suojautumisessa kättely ja suojakäsine -harjoituksella, eivät sukupuolitaudit tai sukupuoliteitse tarttuvat taudit tartu koskaan esimerkiksi kättelemällä tai halaamalla.
(5–10 min)

6. Kerro, että sukupuolitauteihin palataan vielä myöhemmin. Ennen sitä haluat selvittää luokan tietotasoa sukupuolitaudeista. Tämän voit toteuttaa yksilötehtävänä, mutta sekaryhmänä työstetyt vastaukset opettavat oppilaita keskustelemaan intiimeistä asioista.

Jaa luokka 4–5 hengen sekaryhmiin. Anna jokaiselle ryhmälle kopio harjoituksesta 9.1 (Opitaan sukupuolitaudeista) ja pyydä ryhmää kirjaamaan vastaukset kysymyksiin. Halutessasi voit jakaa ryhmille info- tai tietopaketteja, joista löytyy vastaukset kysymyksiin. Kiertele luokassa ja rohkaise ryhmäläisiä osallistumaan keskusteluun. Jos olet jakanut infopaketteja, niin kehota ryhmää jakamaan kysymykset keskenään, jotta jokainen joutuu etsimään vastauksia kysymyksiin.                         
(15 min)

Tunnin suunnittelussa on hyödynnetty lähteitä 3, 4 ja 6.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä