Seksuaalinen käyttäytyminen, raskaus ja ehkäisy - Saran ja Tuomaksen tarina

Tavoitteet

  • Tiedostaa tilanteita ja toimintamalleja, jotka saattavat johtaa nuoren omaan tai hänen kumppaninsa ei-toivottuun raskauteen.
  • Oppilas tietää raskaudenehkäisymenetelmistä ja ehkäisypalveluista.
  • Oppilas ymmärtää raskaaksi tulon seurauksia.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä