Tunnin kulku

1. Kerro oppilaille tunnin tavoitteet. Jaa heille kopio harjoituksesta 8.1. Lue Saran ja Tuomaksen tarina kohta kohdalta ja esitä kysymykset (tarkenna aina kysymyksen numero). Pyydä oppilaita työskentelemään ja tekemään päätöksensä itsenäisesti ja keskustelematta muiden kanssa. Vastaaminen tapahtuu rastittamalla vastaus Kyllä tai Ei. Kerro oikeat vastaukset vasta lopuksi! Opettaja voi muuttaa tarinan roolihenkilöiden nimiä tarpeen mukaan, esimerkiksi silloin, jos luokassa on samannimisiä oppilaita.
Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen:

1.Kyllä 6.Kyllä 11.Kyllä
2.Kyllä 7.Ei 12.Kyllä
3.Kyllä 8.Ei 13.Kyllä
4.Kyllä 9.Kyllä 14.Kyllä
5.Kyllä 10.Ei     

 

Kerro oppilaille, että kun nuori saa alhaisen pistemäärän, hänen perustietonsa raskaaksi tulosta ja raskauden ehkäisystä ovat puutteelliset. Puutteelliset tiedot voivat johtaa nuoren tai hänen kumppaninsa raskauteen, mikäli nuori on yhdynnässä. Korkeimmat pisteet saaneilla nuorilla on paremmat tiedot raskaaksi tulosta ja raskauden ehkäisystä. Mikäli he käyttävät tietojaan viisaasti ja käyttäytyvät vastuullisesti, he välttävät ei-toivotun raskauden ja lisäksi aina kondomia käyttäessään suojautuvat sukupuolitautitartunnalta. Lopuksi voi tähdentää, että ainoa täysin varma keino välttyä raskaudelta ja sukupuolitaudeilta on se, että ei ole yhdynnässä.                   
(15 min)

 

2. Käy Saran ja Tuomaksen tarina uudelleen läpi ja nosta esiin tärkeät kohdat hyödyntäen opettajalle tarkoitettua materiaalia. Kiinnitä huomiota erityisesti niihin kysymyksiin, joissa oppilailla oli virheitä.
(10 min)

3. Keskustele oppilaiden kanssa Saran ja Tuomaksen mahdollisuuksista jatkossa. Tuo esiin seuraavat mahdollisuudet:

  • Sara ja Tuomas perustavat yhteisen kodin ja perheen
  • Sara pitää lapsen ja jää asumaan äitinsä luokse
  • Sara synnyttää lapsen, mutta antaa sen adoptoitavaksi
  • Sara tekee abortin.

 Mitä Saran ja Tuomaksen pitäisi oppilaiden mielestä tehdä?
(5–10 min)

Tunnin lopetus

Keskustele tunnin lopuksi oppilaiden kanssa siitä, mitä Sara ja Tuomas olisivat voineet tehdä välttääkseen tällaisen tilanteen. Voit myös toteuttaa saman tekemällä kyselykierroksen ”Yksi asia, mitä Sara ja Tuomas olisivat voineet tehdä välttääkseen tämän tilanteen on...”.

Jaa oppilaille tunnin aihetta käsittelevä lehtinen (omaksi).
(5 min)

Voit antaa oppilaille tehtäväksi seurata tiedotusvälineitä ja kerätä lehdistä ja muualta materiaalia, joissa käsitellään raskautta, ehkäisymenetelmiä ja sukupuolitauteja. Jos annat oppilaille kotitehtävän, se kannattaa käsitellä oppilaiden kanssa oppitunnilla.

Lisäksi, jos aikaa on

Mikäli aikaa on riittävästi jäljellä tehtävän 2 jälkeen, jaa luokka 4–6 hengen sekaryhmiin. Valitse jokaiselle ryhmälle puheenjohtaja. Jaa jokaiselle ryhmälle yksi pohdittava tehtävä harjoituksesta 8.2 (Sara on raskaana) ja pyydä puheenjohtajaa lukemaan tehtävä omalle ryhmälleen.

Pyydä oppilaita pohtimaan hetki itsekseen kysymystä ja sitten jakamaan mielipiteensä oman ryhmänsä kanssa. Kun jokainen pienryhmän jäsen on ilmaissut mielipiteensä, pienryhmän tehtävänä on löytää yhteinen mielipide, konsensus. Kiertele luokassa ja rohkaise oppilaita pohtimaan rohkeasti ongelmaa.

Lopuksi pyydä jokaista puhemiestä kertomaan ryhmänsä päätös. Nosta palautteesta esiin seuraavat asiat:

  • muiden reaktiot Saran raskautta kohtaan
  • Saran ja Tuomaksen mahdollisesti kohtaamat ongelmat
  • Saralle ja Tuomakselle avoinna olevat mahdollisuudet.

Anna luokan äänestää, mitä Saran ja Tuomaksen pitäisi tehdä.

Tunnin suunnittelussa on hyödynnetty lähteitä 3 ja 4.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä