Johdannoksi opettajalle

Tämä tunnin tarkoituksena on löytää sopiva käsitteistö seksuaalisuuteen liittyvistä asioista puhuttaessa. Tämä saattaa olla hämmentävää joillekin, joten on tärkeää, että ketään ei aseteta tukalaan tilanteeseen ja että kerskailua, toisten loukkaamista tai häiritsevää käytöstä ei sallita.

On hyvä muistuttaa ryhmää työskentelyn perussäännöistä, jotka sovittiin oppitunnilla 1. Tunnin teema saattaa naurattaa – naureskelu on keino käsitellä hämmennystä ja jännitystä. Niin kauan, kun se ei kohdistu keneenkään yksilöön, nauru on sallittua, jopa suotavaa.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä