Johdannoksi opettajalle

Tällä tunnilla keskitytään nuorille mahdollisiin tilanteisiin, joissa nuoren voi olla vaikea tietää ja päättää, mitä hän haluaa ja etenkin toimia haluamallaan tavalla. Tunnin tarkoituksena on antaa oppilaille valmiuksia toimia suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti seksuaalisuuteen liittyvissä tilanteissa. Tutkimusten mukaan etukäteen harjoittelemalla voidaan lisätä yksilön kykyä toimia todellisessa tilanteessa haluamallaan tavalla.

Tunnilla käsitellään Peten ja Oonan tarinaa, johon opettajan on hyvä tutustua etukäteen.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä