Johdannoksi opettajalle

Tunnin tarkoituksena on pyrkiä osoittamaan oppilaille, kuinka tärkeää on ottaa vastuuta omasta käyttäytymisestään ja kuinka jo etukäteen voi suunnitella, miten huolehtii itsestään erilaisissa seksuaalisissa tilanteissa. Näin nuoren on mahdollista itse säädellä asioiden kulkua haluamaansa suuntaan.

Suoritettaessa harjoitusta 10.1 on tärkeää, että opettaja keskittää huomionsa eri esimerkkitilanteiden turvallisuuteen ja siihen, kuinka niistä saataisiin turvallisia.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä