Tunnin kulku

1. Kerro oppilaille tunnin tavoitteet ja että tunnilla käsitellään seksuaalisuuteen liittyviä tilanteita, joihin voi liittyä riskejä, jotka on hyvä tiedostaa voidakseen suojata itsensä ja kumppaninsa. Mainitse, että vaikka seksuaaliseen kanssakäymiseen voi liittyä jonkinlaisia riskejä, on seksuaalisuus parhaimmillaan ihmisen hyvinvointia tukeva asia. Jotta näin olisi, riskitekijöistä on hyvä olla tietoinen.

Kuvaile yllä mainitut kolme symboliväriä oppilaille (vihreä, oranssi ja punainen). Vihreä väri kuvaa turvallisuutta, jännittävyyttä ja hauskuutta. Oranssi väri kuvaa tilannetta, jossa suhde on muuttumassa vahvemmin seksuaaliseksi, ja nuoren täytyy melko nopeasti päättää, kuinka pitkälle aikoo suhteessa mennä. On myös ajateltava omaa turvallisuuttaan ja mahdollista suojautumistaan. Jos suhde alkaa näyttää siltä, että se mahdollisesti etenee pidemmälle, on tässä vaiheessa vielä hyvää aikaa suunnitella, kuinka aikoo tulevaisuudessa menetellä ja suojautua. Jos nämä merkit etenevästä suhteesta jäävät huomaamatta, saattaa olla liian myöhäistä etukäteen suunnitella, mitä aikoo tehdä, jos tilanne etenee nopeasti. Kun liikennevalot vaihtuvat punaiselle, henkilö saattaa nopeastikin olla tilanteessa, jota hänen on vaikea hallita, ja hän saattaa ajautua tekemään asioita, joita hän ei ehkä haluaisikaan tehdä.                          
(10 min) 

Kysy oppilailta, mistä nuori voisi hakea apua, jos epäilisi saaneensa sukupuolitautitartunnan. Varmista, että he tietävät

 • kouluterveydenhuollon palvelut sekä sen, missä paikallinen terveyskeskus / nuorten klinikka sijaitsee
 • että hoito on ehdottomasti luottamuksellista
 • että he voivat hakea apua terveydenhoitajalta, terveyskeskuslääkäriltä tai nuorisoklinikalta.     

(5 min)

2. Jaa luokka 3–5 hengen sekaryhmiin ja anna jokaiselle oppilaalle kopio harjoituksesta 10.1. Pyydä heitä työskentelemään ryhmänsä kanssa ja päättämään yhdessä, millä värillä he merkitsisivät kunkin tilanne-esimerkin. Kiertele luokassa ohjaten ja heitä oppilaille haasteita. Keskustelu, eriävät mielipiteet sekä kaikki jos- ja mutta-sanat ovat yhtä arvokasta työskentelyä kuin konsensuksen saavuttaminen.                    
(10 min)

3. Jatka tuntia yhteiskeskustelulla ja kuuntele, millä värillä eri ryhmät ovat merkanneet kunkin esimerkin. Oppilaat todennäköisesti toteavat että ”se riippuu siitä, että…”, joten rohkaise heitä kertomaan, mistä mikin riippuu. Kun kaikki tilanteet on käyty läpi, pyydä oppilaita määrittelemään ja listaamaan taululle tai fläpille tekijöitä, jotka voivat tehdä seksuaalisista tilanteista enemmän tai vähemmän riskialttiita.

 • henkilöiden ikä
 • keskinäinen ikäero
 • kyky ja rohkeus ilmaista mielipiteensä vuorovaikutustilanteessa
 • kuinka kauan henkilöt ovat tunteneet toisensa
 • onko muita läsnä
 • onko aikuisia lähettyvillä
 • kuinka laskelmoitua toiminta on
 • millaisia kummankin odotukset tilanteessa ovat
 • kuinka viehättyneitä henkilöt ovat toisistaan
 • onko kondomeja saatavilla
 • onko käytetty alkoholia tai huumaavia aineita             

(10 min)

Tunnin lopetus

Keskustele lopuksi koko luokan kanssa.

 • Onko mahdollista varautua etukäteen erilaisiin tilanteisiin?
 • Mitkä asiat voivat vaikeuttaa tilanteiden hallintaa?   
 • Kuinka hyödyllinen oppilaiden mielestä tällainen opetusmenetelmä on?

(5 min)

Mikäli et vielä edellisellä tunnilla jakanut oppilaille lehtisiä seksuaaliterveyspalveluista, jaa ne tämän tunnin lopuksi. 

Tunnin suunnittelussa on hyödynnetty lähteitä 3 ja 4.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä