Materiaali

  • Kalvot jokaisesta harjoituksen 14.1 kirjeestä (pdf)
Liite

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä