Tunnin kulku

1. Aloita tunti kertomalla oppilaille väkivallasta. Kerro tunnin tavoitteesta. 
(5 min)

2. Jaa oppilaat 3–5 hengen tyttö- ja poikaryhmiin. Pyydä oppilaita keskustelemaan siitä, miten väkivalta voisi ilmetä nuorten seurustelusuhteissa. Pyydä jokaista ryhmää kirjaamaan 3–5 väkivallan muotoa, jotka tulivat ryhmän keskustelussa esille.      
(10 min)

Kokoa oppilaiden tuotokset taululle tai fläpille siten, että kukin ryhmä vuorollaan kertoo yhden tunnistamansa väkivallan muodon.  (5 min)

Luokittele oppilaiden kanssa esille tulleita väkivallan muotoja esimerkiksi  seuraavan jaottelun mukaan:

  • fyysinen väkivalta
  • sanallinen väkivalta
  • emotionaalinen väkivalta
  • seksuaalinen hyväksikäyttö.

3. Harjoitellaan väkivaltaan puuttumista. Oppilaat ovat samoissa ryhmissä kuin edellisessäkin harjoituksessa. Kerro oppilaille, että he ovat kuvitteellisen lehden nuortenpalstan pitäjiä. Palstalle on tullut seuraavat kirjeet (harjoitus 14.1). Oppilaiden tehtävänä on vastata johonkin kolmesta kirjeestä. Lue oppilaille kirjeet ja laita ne näkyviin kalvolle. Anna vastaamiseen aikaa noin 10 minuuttia.

Pyydä jokaista ryhmää lukemaan vastauksensa. Keskustelkaa oppilaiden kanssa.

  • Onko kirjoittajan tunteita, toiveita ja rajoja kunnioitettu?
  • Ovatko seurustelukumppanit suhteessaan tasa-arvoisessa asemassa?
  • Onko suhteella tulevaisuutta?

Tunnin lopetus

Muistuta oppilaita, että minkäänlainen väkivalta parisuhteessa puolin tai toisin ei ole hyväksyttävää eikä sitä tarvitse sietää. Painostus, liiallinen toisen elämän kontrollointi tai toisen loukkaaminen eivät ole koskaan osoitus rakkaudesta ja välittämisestä. Rohkaise oppilaita myös hakemaan empimättä apua silloin, jos he tuntevat joutuvansa väkivallan kohteeksi. Oppilaille on hyvä kertoa avunsaantimahdollisuuksista (mm. palvelevat puhelimet, kriisipäivystys, kouluterveydenhuolto).

Tunnin suunnittelussa on hyödynnetty lähteitä 2, 3.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä