Johdannoksi opettajalle

Tällä tunnilla keskitytään ihmissuhteissa tarvittaviin keskustelu- ja vuorovaikutustaitoihin. Tunti toteutetaan käyttämällä esimerkkitarinaa pienryhmäkeskustelun pohjana.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä