Kouluikäisten terveyden polku

Kouluikäisen terveyden polku on kodin ja koulun sekä koulun terveyden edistämisen toimijoiden yhteistyöväline. Sen keskeisiä lähtökohtia ovat:

  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
  • Kouluterveydenhuollon laatusuositukset

Terveyden polun avulla kuvataan luokka-asteittain:

  • Terveystiedon opetuksen keskeinen sisältö, kouluterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja muiden koulun yhteistyökumppaneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä toiminta.
  • Vanhempainiltojen terveysteemoja.
  • Koululaisten omia käsityksiä hyvinvoinnista ja terveyden hoitamisesta.

Luokka-asteittain etenevän terveyden polun tukena on:

  • Terveysresepti, joka toimii elintapojen arvioinnin ja muutosten suunnittelun välineenä.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin tietopaketit ja niihin liittyviä arviointivälineitä.

Kouluikäisen terveyden polun on tuottanut:

  • Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen Terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn seutukunnallinen (Tessu) hanke yhdessä Joensuun kaupungin yhden oppilaaksiottoalueen koulujen kanssa.
  • Moniammatillinen työryhmä, jossa olivat edustettuina alueen alakoulut, yläkoulu, päiväkodin esiopetus, kouluterveydenhuolto ja nuorisotoimi.
  • Asiantuntija-artikkelien kirjoittajat ovat paikallisia asiantuntijoita.