Miten polkua luetaan?

Kouluikäisen terveyden polkua kuvataan seuraavilla sivuilla yhden tai kahden vuoden ajanjaksoina.

Polun vasemmalla puolella sinisellä pohjalla on kuvaus kouluterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon toiminnasta. Samoin on kuvattu vanhempainilloissa esiteltäviä terveysteemoja ja muuta vuoden aikana tapahtuvaa toimintaa, jolla tuetaan terveyttä ja hyvinvointia.

Polun oikealla puolella esitellään koulun terveystiedon opetuksen sisältöjä. Luokka-asteiden mukaan polussa kuvataan, mitä on käsitelty edellisen luokan aikana, mitä asioita käsitellään kuluvan luokan aikana ja mitä seuraavalla luokalla.

Terveyden polkua jaetaan kouluvuoden alussa niin, että jokainen saa alkavan vuoden polun osan. Näin polku täydentyy lapsen kouluvuosien karttuessa.

”Tiedän kaikenlaista terveyden hoidosta, mutta en rupea itse elämään niiden ehdoilla. Syön miten haluan, mutta kuitenkin terveellisesti, liikun myös omilla ehdoillani, mutta kuitenkin ihan tarpeeksi. Nukkumaankaan en mene esim. jonkin kirjan ohjeiden mukaan.” (Tyttö 13 v.)

Liite
Liite
Liite
Liite
Liite
Liite