Terveyden polun käyttö

Terveyden polkua voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin:

 • Se toimii kodin ja koulun välisen yhteistyön tehostamisen välineenä:
  • Antamalla tietoa vanhemmille ja oppilaille koulun terveystyöstä ja sen tavoitteita.
  • Helpottamalla vanhempien kouluikäisten terveyteen liittyvää ohjausta.
  • Antamalla tietoa sekä koulunhenkilöstölle että kodeille keskeisistä terveysteemoista, yhdenmukaistamalla käsitteitä ja käsityksiä.
 • Se on helpottaa kouluyhteisöön kuuluvien eri yhteistyötahojen toiminnan hahmottamista ja yhteensovittamista. Kouluterveydenhuollon on esim. hyvä tietää yksilö- ja ryhmätapaamisissa sekä vanhempainiltoihin osallistuessaan, mitä asioita terveystiedossa on kulloinkin käsitelty.
 • Polun avulla terveystiedon opetuksessa voidaan käyttää systemaattisemmin apuna muita asiantuntijoita, kun tiedetään miten terveystiedonopetus etenee eri luokka-asteilla.
 • Terveyden läpäisyperiaate on polun avulla helpompi huomioida muissa oppiaineissa.
 • Polku antaa tietoa päättäjille, johtaville viranhaltijoille ja toimijoille.
 • Terveyden polkua voi käyttää myös kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointityön arvioinnin välineenä esim.:
  • Miten kattavasti terveystiedonopetus on toteutunut.
  • Miten vanhempainilloissa on käsitelty terveysteemoja.
  • Onko kouluterveydenhuolto toteutunut suunnitellusti.
 • Arviointia voidaan suorittaa myös seuraamalla koulun, kouluterveyden- ja suun terveydenhuollon yhteistyön määrää ja yhteistyön muotoja tai uusien yhteistyötahojen mukaantuloa lasten ja nuorten terveys- ja hyvinvointityöhön koulussa ja kodin ja koulun yhteistyössä.
 • Polkua voidaan käyttää myös yhdenmukaistamaan kunnan/kuntien toimintamalleja.
 • Polun tekeminen tai päivittäminen omaa koulua tai oman kunnan kouluja koskevaksi on tärkeä yhteistyömuoto ja keskustelufoorumi.

Tällä sivustolla esitellään Joensuun kaupungin yhden oppilaaksiottoalueen koulujen ja muiden asiantuntijoiden kanssa tuotettua Kouluikäisen terveyden polkua. Sivustolla on sähköinen työväline, jonka avulla koulu tai kunta voi rakentaa oman kouluikäisen terveyden polkunsa. Tietopakettiosuus on vapaasti hyödynnettävissä verkkosivuilla.

Koko materiaalipaketti löytyy tulostettavana pdf-tiedostona Joensuun kaupungin verkkosivuilta.

Palautetta aineistosta voi lähettää alla oleville henkilöille tai osoitteeseen: edufi (at) oph.fi

Timo Renfors
tutkimus- ja kehittämisjohtaja
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus 
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kansanterveys.info
Helena Hanhinen
terveyssuunnittelija
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kansanterveys.info