Polun käyttäjälle

Lasten hyvinvointia turvaamassa on monia erilaisia suojaavia verkostoja. Tässä vanhemmille tarkoitetussa koosteessa kuvataan esikoulun, koulun, kouluterveydenhuollon ja yhteistyökumppaneiden toimintaa. Olemme antaneet sille nimen Kouluikäisen terveyden polku. Polun varrella olemme lyhyesti kuvanneet toimintaa, jolla lasten terveyttä pyritään varmistamaan ja edistämään.

Vaikka lapsen ja nuoren terveys on koulussa monien osaavien ammattilaisten käsissä, kodin ja koulun yhteistyö on silti avainasemassa. Yhteistyön ensimmäinen edellytys on, että puolin ja toisin tiedetään, mitä kukakin tekee ja mikä kenenkin rooli terveyden edistämisessä on.

Tutkimusten mukaan vanhemmat eivät mielestään tiedä riittävästi, mitä koulussa lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi ja suojelemiseksi tehdään ja mitä lapsille ja nuorille terveydestä opetetaan. Kouluikäisen terveyden polun tarkoitus on vastata omalta osaltaan tähän tiedontarpeeseen.

Polun tekemiseen on ollut monta syytä:

  • Lasten terveys on kaikkien yhteinen asia.
  • Yhdessä tekemistä helpottaa se, että vanhemmilla on riittävästi tietoa, mitä terveyteen liittyvää koulussa ja koulunterveydenhuollossa tapahtuu milläkin luokalla.
  • Terveystiedon asema koulun opetuksessa on vahvistunut ja siitä on yläluokilta alkaen tullut oma oppiaineensa.
  • Kotien on hyvä tietää, mitä terveysasioissa ja terveystiedossa tehdään ja opetetaan.

Kouluikäisen terveyden polkuun on koottu luokka-asteittain terveystiedon opetuksen sisällöt, kouluterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut, vanhempainiltojen terveyteen liittyvät teemat ja muu terveyden edistämiseen liittyvä toiminta koulussa.

Lisäksi vanhemmille ja koululaisille on koottu yhteinen tietopaketti keskeisimmistä lasten ja nuorten terveyteen vaikuttavista elintavoista: ravinto, liikunta, uni ja lepo.

Tietopaketin sisältämien tehtävien ja kyselylomakkeiden avulla perhe voi yhdessä arvioida omia elintapojaan ja miettiä mahdollisia muutostarpeita.

Terveyden polun tavoite on tukea kouluikäisen terveyttä. Polku voi auttaa siinä, että eri tahoilla vaikutetaan niihin asioihin, joihin voidaan vaikuttaa, yhdensuuntaisesti. Polku voi näin auttaa koteja ottamaan esille terveysteemoja samaan aikaan kuin niitä koulussakin käsitellään. Vanhempainilloissa ja suorissa yhteydenotoissa kouluun ja kouluterveydenhuoltoon vaikutetaan myös toisin päin, kodeista palveluihin.

Aineistossa on joensuulaisten koululaisten piirtämiä kuvia hyvinvoinnista ja terveydestä sekä heidän ajatuksiaan siitä, kuinka he hoitavat terveyttään. Lainaukset on painettu kursiivilla lainausmerkkien sisään. ”Haluan hoitaa terveyttäni, koska haluan pysyä kunnossa. En halua olla huonokuntoinen sohvaperuna, joka ei peseydy, harrasta liikuntaa eikä syö kuin perunalastuja. Olen poika.” (Poika 13 v.)