Lähteet ja linkkejä

Lähteet

 • Aigner & Centerwall. 1999. Lapset ja seksuaalisuus.
 • Cacciatore, R. 2000. Lasten seksuaaliterveys. Teoksessa Kontula, O. & Lottes, I. (toim.)
 • Seksuaaliterveys Suomessa. Helsinki: Tammi. s. 251 -269.
 • Halmesmäki ym. 2004. Päivittäin saarnausta vai huolenpitoa. Nuorten ja vanhempien näkemyksiä perheiden terveyden edistämisen käytännöistä.
 • Hei beibi mä oon tulta. Nuoren oma seksikirja. Brandt ym. 2004. Väestöliitto.WSOY.
 • IhmiSeksi – materiaalia rippikoulun ohjaajalle ja nuorelle rippikoulun seksuaalikasvatusta varten. Suomen Kätilöliitto.
 • Kasvun ja kehityksen syke. 2005. Edita.
 • Lasten ja nuorten puhelin ja netti. Vuosiraportti 2005.
 • Persoona2. Kehityspsykologia. 2005. Edita.
 • Seksuaalisuuden portaat. Opetuspaketti peruskoulun 1.-9. luokille. Erja Korteniemi-Poikela & Raisa Cacciatore. Opetushallitus 1999.

Linkkejä

Kirjallisuutta

 • Hei beibi mä oon tulta. Nuoren oma seksikirja, sopii 5.-luokasta lähtien Brandt ym. 2004. Väestöliitto. WSOY.
 • Legopalikoista leopardikalsareihin. Nuoren miehen seksuaalisuus. Cacciatore ym. 2001. Väestöliitto. Tammi -> seksuaaliterveysopas n. 13–18-vuotiaille pojille.
 • Vahva vanhemmuus – Paras tuki nuoren kasvuun. Syrjälä 2005 (toim.) ->  suunnattu murrosikäisen nuoren vanhemmille ja kirjan tarkoituksena on valaa uskoa vanhemmuuteen ja rohkaista vanhempia ottamaan oma vanhemmuus haltuunsa.