Työkalut

Voitte tehdä koulun omat dokumentit eri luokkatasoille oheisia pdf-lomakkeita käyttäen. Täytetyn lomakkeen voi tallentaa omalle tietokoneelleen ja muokata sitä vielä myöhemminkin. Lomakkeen voi myös tulostaa. Kunkin luokka-asteen lomake sisältää yleensä kolme täytettävää kenttää: Kouluterveydenhuoto- ja Suun terveydenhuolto, Terveystieto sekä Vanhempainillat ja mahdollinen muu toiminta. Niihin on tarkoitus listata eri luokka-asteelle sisältyviä kuhunkin aihepiiriin liittyviä toimenpiteitä, tavoitteita sekä asiakokonaisuuksia.

Liite
Liite
Liite
Liite
Liite
Liite
Liite
Liite