Mielikuvaharjoituksia

Terapioista tuttua mielikuvaharjoittelua voidaan käyttää myös opetuksessa, kunhan sen riskit tunnistetaan. Mielikuvaharjoittelu, joka liittyy myönteisesti tulevaisuuteen, on pääasiassa riskitöntä. Harjoittelun avulla voidaan herätellä myönteisiä mielikuvia unelmatyöpaikasta, työpaikkahaastattelusta, elämästä 10 vuoden päästä jne. Mielikuvaharjoituksella virittäydytään aiheeseen, asiaa työstetään eteenpäin muilla harjoituksilla ja keskusteluilla. Siten käytettynä se on erinomainen menetelmä. Myös
harjoitukset, joilla luodaan mielikuvia erilaisista opiskelijan itsensä ulkopuolella olevista asioita, ovat pääosin turvallisia.

Sen sijaan opiskelijan omaan menneisyyteen liittyvät mielikuvaharjoitukset sisältävät opetuksen näkökulmasta aina riskin. Oman kulttuuri-identiteetin tunnistamisen näkökulmasta ne olisivat erinomaisia harjoituksia, koska niiden avulla opiskelija pystyisi konkreettisesti havaitsemaan omissa arvoissaan ja käyttäytymisessään asioita, jotka ovat kulttuurisidonnaisia eli omassa kulttuurissa opittuja.

Menneisyyteen saattaa kuitenkin liittyä myös pahuutta. Kun aktivoidaan opiskelijan muistoja lapsuudesta ja nuoruudesta, saatetaan samalla aktivoida muistoja asioista ja ajoista, jotka opiskelija mielellään haluaisi unohtaa. Lapsuuden kokemukset ja koulukokemukset saattavat sisältää myös rankkoja asioita, joiden käsittely voikin olla yksilön kohdalla paikallaan, mutta ei koulussa, missä opettajalla ei ole siihen vaadittavaa ammattitaitoa. Ryhmä ja opiskelijoiden tausta pitääkin siis tuntea hyvin, jos käyttää menneisyyteen liittyviä harjoituksia. Tässä olevia harjoituksia olen käyttänyt monilla ryhmillä, ja niissä lähtökohtana on ollut myönteisten asioiden muisteleminen. Se ei kuitenkaan koskaan ole riskitöntä. Jonkun opiskelijan menneisyydestä saattaa muistua mieleen ainoastaan kielteisiä asioita.

Mielikuvaharjoitus aloitetaan aina lyhyellä rentoutumisella. Etukäteen on hyvä varmistaa, ettei kukaan tule myöhässä. Oven ulkopuolelle voi kirjoittaa lapun, jossa lukee ”Odota, älä koputa”. Harjoitus voidaan tehdä joko omalla paikalla istuen tai lattialla patjan päällä maaten. Itse käytän lähinnä jälkimmäistä. Valot on hyvä sammuttaa. Musiikiksi kannattaa valita hidasta klassista instrumentaalimusiikkia tai vastaavaa. Tärkeää on, ettei äänenvoimakkuudessa ole eroja. Musiikin voi antaa jonkin aikaa
soida, ennen kuin alkaa lukea ohjeita. Ohjeet luetaan hyvin hitaasti ja rauhallisesti taukoja pitäen. Erityisesti varsinaisen mielikuvaharjoituksen aikana on tärkeää antaa tarpeeksi aikaa aina uuden mielikuvan syntymiselle.

Lyhyt rentoutuskaava

Ohjeet on hyvä käydä läpi aikaisemmin, jotta opiskelijat tuntevat sanat ja ymmärtävät kehotukset. Voit näyttää itse mallia.

  • Käy selinmakuulle
  • Pane silmät kiinni
  • Kädet ovat vartalon vieressä kämmenet ylöspäin
  • Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos
  • Ajattele oikeaa jalkaa. Se tuntuu painavalta
  • Ajattele vasenta jalkaa. Se tuntuu painavalta
  • Hengitä rauhallisesti
  • Ajattele oikeaa kättä. Se tuntuu painavalta
  • Ajattele vasenta kättä. Se tuntuu painavalta.
  • Kasvot tuntuvat rennoilta.
  • Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos.

Vaihtoehtoisesti:

  • Aloita mielikuvamatka ….
  • Siirry ajassa siihen aikaan, kun olit…..
  • Siirry ajassa eteenpäin…

Teemakokonaisuuksiin liittyvät mielikuvaharjoitukset ja niihin liittyvät tehtävät.