Lämmittelyleikkejä

Musiikki ja tuolit

Tarvikkeet: soitin, musiikkia ja tuoleja

Asettakaa tuolit luokan keskelle soikioon siten, että ne osoittavat soikiosta ulospäin. Opiskelijat asettuvat istumaan tuoleille, joita on tässä vaiheessa yhtä monta kuin opiskelijoita. Musiikin alkaessa opiskelijat kävelevät myötäpäivää soikion ympäri. Vähennät yhden tuolin ja vähän ajan kuluttua keskeytät musiikin. Opiskelijoiden tarkoituksena on ennättää istumaan jollekin tuolille. Ilman tuolia jäänyt on pelistä pois. Musiikki jatkuu ja jälleen vähennetään yksi tuoli jne., kunnes lopulta jää vain yksi
tuoli ja yksi opiskelija. Hän on voittanut leikin.

Takuuvarmasti hauska leikki.

Musiikin piirtäminen

Tarvikkeet: soitin, erilaista musiikkia, paperia, väriliituja

Tähän voi valita millaista musiikkia tahansa, yhden näytteen tai useampia. Kuunnellaan musiikkia ja piirretään. Ohjeista piirtämään, millaisia asioita, maisemia, muotoja tai värejä musiikki tuo mieleen. Iso paperi voidaan myös jakaa neljään osaan. Tällöin soitetaan neljä eri musiikkinäytettä ja piirretään niiden herättämiä ajatuksia. Pareittain tai
pienissä ryhmissä keskustellaan, millaisia asioita kappale tai kappaleet herättivät.

Harjoituksen voi tehdä myös tutustumalla eri kulttuureiden musiikkiperinteeseen siten, että kaikki näytteet ovat oppilaiden tuomia. Voitte myös kuunnella samalta kulttuurialueelta neljä erilaista musiikkinäytettä. Varmista silloin etukäteen, että näytteet ovat tarpeeksi erilaisia, jotta ne mahdollistavat erilaiset mielikuvat ja siten erilaiset tuotokset.

Tanssit

Tarvikkeet: soitin, tanssikappaleita ja riittävän iso tila

Musiikki ja tanssiminen ovat kulttuurin näkyviä osia, joita voi opetuksessa käyttää piristävinä välipaloina. Letkajenkka on helppo suomalainen tanssi, sen askeleet opitaan nopeasti. Mikäli letkajenkkaa ei löydy kirjastosta, mikä tahansa jenkka käy siihen musiikiksi.

Jos joillekin opiskelijoille on vastakkaisen sukupuolen koskettaminen vaikeaa, voit tehdä miesten ja naisten jonot. Varsinainen jenkkakin on helppo opettaa, sitä voi tanssia sekapareilla tai mies- ja naispareilla.

Opiskelijoiden oman kulttuuri-identiteetin kunnioittaminen on tärkeää, joten opetuksessa voidaan välipaloina opetella vuorotellen opiskelijoiden omia tansseja. Tällöin opiskelija saa toimia opettajana. Viikon viimeisen oppitunnin voi hyvin käyttää eri maiden tansseihin tutustumiseen.

Harjatanssi

Tarvikkeet: soitin (1–2), musiikkia ja lähes jokaisen luokan kaapista tai nurkasta löytyvä harja, iso tila, pariton määrä opiskelijoita

Opiskelijat tanssivat pareittain musiikin soidessa. Yhdellä ei ole paria, vaan hän tanssii harjan kanssa. Kun musiikki keskeytyy, täytyy ottaa nopeasti uusi pari. Se, joka jää ilman paria, tanssii vuorostaan harjan kanssa. Joka kerta pitää löytää täysin uusi pari, jonka kanssa ei ole vielä tanssinut.

Jos on mahdollista käyttää kahta soitinta, tai soittimessa on sekä cd että kasettipesä, voi valita kaksi rytmiltään ja tunnelmaltaan erilaista kappaletta, joita voi soittaa vuorotellen. Parit voivat tanssia yhdessä, vaikka kädet eivät olekaan yhdessä.