Tutustumis- ja lämmittelyleikkejä

Yleistä

Toiminnalliset menetelmät vaativat aina tottumista niin opiskelijalta kuin opettajaltakin. Toisilleen tuntemattomat ihmiset tarvitsevat turvallisen ja luottamuksellisen ympäristön, jotta he pystyvät rennosti yhdessä toimimaan ja opiskelemaan. Opiskelijoiden tutustuttamiseen ja lämmittelyyn kannattaakin siksi varata riittävästi aikaa.

Olen koonnut tähän hyväksi havaitsemiani leikkejä, joita voi käyttää näissä tilanteissa. Maahanmuuttajat ovat monesti kriittisiä leikkijöitä, mikäli harjoitus ei jollain lailla liity käsiteltävään teemaan. Tässä teemaksi riittää tutustuminen. Harjoitukset sopivat myös hyvin tilanteeseen, jossa opiskelijat tuntevat jo toisensa, mutta opettaja on uusi. Harjoituksien avulla opettaja saa perustietoa opiskelijoista sekä heidän valmiuksistaan toiminnallisten menetelmien käyttämiseen.

Harjoitukset olen jakanut tutustumisharjoituksiin ja lämmittelyharjoituksiin. Tutustumisharjoituksissa on tarkoitus oppia tuntemaan toiset, lämmittelyharjoituksissa pääpaino taas on hauskan ja rennon tunnelman aikaansaamisessa. Muuten harjoitukset eivät ole missään erityisessä järjestyksessä, vaan niitä voi valikoida oman mielenkiinnon mukaan. Lämmittelyharjoituksia voi käyttää myös myöhemmin teemojen yhteydessä, mikäli ryhmä on varautunut tai ilmapiiri kaipaa piristystä.

Myös näissä harjoituksissa alkuperää on lähes mahdotonta mainita. Monia leikkejä leikitään päiväkodeissa tai pihamailla tai ne ovat aikuiskoulutuksessa yleisesti käytettyjä toiminnallisia menetelmiä. Muutamia olen itse ollut leikkimässä useissakin eri työpajoissa. Leikeistä tehdyt muunnelmat ovat kehitelmiäni, mikä ei tietenkään poista sitä tosiasiaa, etteikö joku muukin olisi leikkiä samansuuntaisesti voinut kehitellä.