1. Millainen perhe sinulla on?

Vain Lukumatka jatkuu -oppimateriaalin käyttöön Millainen perhe sinulla on

Aloituskappaleessa kerrotaan perheestä ja kodista sekä kerrataan sanastoa. Sisältökysymyksien avulla varmistetaan tekstin ymmärtäminen, minkä jälkeen kirjoitetaan omasta perheestä.

Aiheeseen liittyvää sanastoa voi laajentaa:

  • perhe – teema, sukulaissanoja: täti, setä, eno ⇒ perhesuhteet: naimisissa, naimaton/sinkku, avoliitossa, eronnut, leski
  • asuminen ⇒ kerrostalo, rivitalo, omakotitalo, kesämökki; vuokra-asunto
  • ympäristöön liittyviä sanoja: maalla/kaupungissa; piha, aita, puu (luonto-sanoja tarvitaan kappaleen kolme tehtävässä Mitä luonnossa on? Kirjoita.)
  • joitakin ammatteja (opiskelija ⇒ tulkki) kannattaa ottaa esiin
  • opiskelijoiden omat ammatit voi opiskella joko suullisesti tai kirjallisesti

Tällä sivulla