11. Millä Jenni matkustaa?

Vain Lukumatka jatkuu -oppimateriaalin käyttöön Millä Jenni matkustaa?

Kappaleessa harjoitellaan välineen adessiivin käyttöä. Tekstissä on matkustamiseen liittyviä millä – muotoja, jotka voidaan alleviivata tekstistä. Teksti kertoo Jennin koulumatkasta ja viikonloppumatkasta Tallinnaan. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kertomaan liikkumisesta ja matkustamisesta eri kulkuvälineillä sekä osaa ilmaista millä välineellä eri asioita tehdään.

Tehtäviä

Sivujen 100–101 kysymyksiin, jotka liittyvät tekstiin, kannattaa vastata kokonaisilla lauseilla. Sivun 102 kysymyksiin voi vastata yhdellä sanalla tai käydä läpi vain suullisesti.

Vain Lukumatka jatkuu -oppimateriaalin käyttöön Millä Jenni matkustaa Tehtäviä

Sivuilla 103–107 on paljon samantyyppisiä harjoituksia. Tehtävä voidaan helposti muuttaa suulliseksi verbiharjoitukseksi, kun kysytäänkin toisin päin; mitä sinä teet kynällä, mitä sinä teet lusikalla, mitä sinä teet veitsellä jne.

Kappaleen asia on monelle opiskelijalle sisällöltään tuttu, joten aiheesta kannattaa tehdä paljon erilaisia puheharjoituksia.