13. Mitä kello on?

Vain Lukumatka jatkuu -oppimateriaalin käyttöön Mitä kello on

Kappaleessa harjoitellaan kellonaikoja sekä opiskellaan asiointiin liittyvää sanastoa. Tekstien yhteydessä harjoitellaan asiointia julkisissa paikoissa, ja opiskelijat voivat tehdä pieniä esityksiä, joissa he käyvät ostamassa lippuja tai asioivat esimerkiksi postissa, pankissa, kioskilla, verotoimistossa tai Kelassa.

Opettajalla kannattaa aluksi olla isohko opetuskello, jonka viisareita voi helposti siirtää. Opetuskellon avulla opetellaan ensin tasatunnit, sitten puoliajat ja lopuksi muut kellonajat. Kellonaikojen logiikka ei helposti aukene kaikille opiskelijoille, etenkin yli ja vaille -ilmaukset ovat alussa vaikeita. Toistoja pitää tehdä runsaasti, mutta opetuskellon avulla saadaan nopeasti paljon harjoittelua. Opetuskellon voi laittaa ryhmässä kiertämään, jolloin opiskelija asettaa kellonajan ja kysyy seuraavalta opiskelijalta, mitä kello on.

Tehtäviä

Vain Lukumatka jatkuu -oppimateriaalin käyttöön Mitä kello on Tehtäviä

Kellonaikoja harjoitellaan sivuilla 120–123. Ensin kirjoitetaan kellotaulujen alle, mitä kello on. Koska kellojen alla on melko vähän kirjoitustilaa, voidaan käyttää esimerkiksi merkintää 15 yli 8. Sivulla 122 opiskelija piirtää kellotauluihin viisarit niin, että kello osoittaa alapuolella olevaa aikaa. Seuraavalla sivulla opettaja sanoo, mitä kello on, ja opiskelija piirtää viisarit kellotauluun.

Sivulla 124 harjoitellaan aikataulujen lukemista. Opettaja tuo luokkaan erilaisia linja-autojen ja junien aikatauluja, ja niistä tutkitaan kulkuneuvojen lähtö- ja tuloaikoja. Samalla voidaan selvittää, kuinka kauan eri matkat kestävät.

Kappaleessa voidaan kerrata myös laskemista.