16. Miten Suomessa opiskellaan?

Vain Lukumatka jatkuu -oppimateriaalin käyttöön Miten Suomessa opiskellaan

Kappaleessa käydään läpi Suomen koulujärjestelmä. Teksti ei ole helppo, joten sitä kannattaa käsitellä huolellisesti ja samalla tutkia sivulla 142 olevaa yksinkertaista kaaviota Suomen koulujärjestelmästä. Käsittelyn yhteydessä kaavioon kannattaa lisätä esimerkiksi sanat esikoulu ja eskari, peruskoulu, ammattikoulu ja lyhenne AMK. Kaavion yhteydessä voi vielä kertoa, mitä eri ammatteja voi opiskella eri oppilaitoksissa.

Monella opiskelijalla on todennäköisesti käsitys oman maansa koulujärjestelmästä tai he ovat tutustuneet Suomen koulujärjestelmään lasten koulunkäynnin kautta.

Tehtäviä

Tehtävän oikein vai väärin -taulukon vastaukset löytyvät tekstiosasta. Väärin-vastausten oikeat vastaukset kannattaa myös käydä läpi.

Vain Lukumatka jatkuu -oppimateriaalin käyttöön Miten Suomessa opiskellaan Tehtäviä

Sivun 143 Yhdistä -tehtävässä pitää merkitä viivalla, mihin oppiaineeseen kuvat liittyvät. Kuvat kannattaa nimetä, ja tässä yhteydessä voidaan keskustella siitä, mitä muita oppiaineita peruskoulussa on ja mitä eri oppiaineissa opiskellaan.

Sivulla 144 opiskelijat keskustelevat pareittain oman maansa koulutusjärjestelmästä ja omista opinnoistaan. Kannattaa keskustella, minkä maan koululaitos on kyseessä.

Lisäksi voidaan puhua eri koulujärjestelmistä ja vertailla koulunkäyntiä eri maissa. Opiskelijat voivat myös tehdä lyhyitä esityksiä oman maansa kouluista ja kertoa omasta koulunkäynnistään koko ryhmälle.