21. Miksi sinä käyt jumpassa?

Vain Lukumatka jatkuu -oppimateriaalin käyttöön Miksi sinä käyt jumpassa

Kappaleen aiheena ovat harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Tekstissä kerrataan liikunta- ja harrastussanastoa sekä opitaan uusia sanoja. Dialogissa käytetään puhekielisiä ilmauksia, fraaseja ja interjektioita. Siksi kappale sopii hyvin keskustelunomaiseen käsittelyyn. Tavoitteena onkin suullisten taitojen harjoittelu ja kehittäminen.

Kappaleen käsittelyn voi aloittaa dialogin lukemisella. Uudet sanat selitetään kuvien avulla. Jos zumba herättää kiinnostusta, videolinkistä katsotaan zumbaesitys. Sivun 174 kysymykset testaavat tekstin ymmärtämistä. Joidenkin vastausten kohdalla on huomattava, että dialogitekstin ja kysymyksen persoonamuoto vaihtuu.

Tällä sivulla