23. Mikä on vanhin, suurin ja kylmin paikka Suomessa?

Vain Lukumatka jatkuu -oppimateriaalin käyttöön Mikä on vanhin, suurin ja kylmin paikka Suomessa

Kappale 23 kertoo Suomesta: kaupungeista, luonnosta, säästä, ihmisistä ja eläimistä. Kappaleessa opitaan uusia maantieteellisiä sanoja. Kappale jatkaa edellisen kappaleen vertailuteemaa ja esimerkeissä operoidaan samoilla adjektiiveilla. Uutena rakenteena opiskellaan superlatiivin nominatiivimuoto.

Tällä sivulla