24. Millaisia juhlia perheessä on?

Vain Lukumatka jatkuu -oppimateriaalin käyttöön Millaisia juhlia perheessä on

Kappaleen aiheena on perhejuhlat ja suomalaiset juhlatavat. Siinä opiskellaan juhlien nimiä, sukulaissanastoa ja onnittelufraaseja sekä kerrataan ajanilmauksia: viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat. Takakannen sisäsivulla on havainnollinen Vuodenajat ja kuukaudet -vuosiympyrä, jossa on kuva jokaisesta vuodenajasta.

Tämän kappaleen tavoitteena on sanaston oppiminen eikä siinä opeta uutta suomen kielen rakennetta. Teksti ja tehtävät luovatkin hyvän pohjan keskusteluun sekä kulttuurierojen ja yhtäläisyyksien vertailuun.

Jos ryhmässä on heikkoja lukijoita, tekstin lukemista on mielekästä jaksottaa siten, että luetaan yksi kappale tai yksi juhla kerrallaan. Sen jälkeen voidaan keskustella aiheesta. Kun kappaleen alussa luetellaan sukulaisia, voi samalla katsoa kuvaa Suku sivulla 211.

Kun teksti on käsitelty juhla juhlalta yhdessä, sen lukemista jatketaan yksin, pareittain tai yhdessä vuorolukuna. Myös opettaja voi lukea koko tekstin hitaasti ja samalla näyttää kirjan kuvia. Tällä tavalla tekstistä saataisiin yhtenäinen tarina.

Tällä sivulla