25. Mitä ja milloin Suomessa juhlitaan?

Vain Lukumatka jatkuu -oppimateriaalin käyttöön Mitä ja milloin Suomessa juhlitaan

Juhlateema jatkuu tässä kappaleessa. Teemaa laajennetaan merkittävimpiin suomalaisiin kalenterijuhliin. Tekstissä ei käsitellä kaikkia kalenterijuhlia, mutta opettaja voi halutessaan ottaa mukaan muitakin juhlia, joita käsitellään tehtävässä sivulla 231.

Tässäkään kappaleessa ei opeta uutta suomen kielen rakennetta vaan tavoitteena on sanaston oppiminen ja juhlakulttuuriin tutustuminen.

Teksti voidaan lukea kokonaan ja tutustua suomalaisiin juhliin. Teksteihin palataan uudelleen kunkin juhlan lähestyessä.

Vaihtoehtoisesti teksti luetaan osissa hyödyntämällä vuoden kiertoa ja kyseisen juhlan lähestyessä luetaan juhlasta kertova osio.

Tekstit ovat melko lyhyitä, joten ne soveltuvat kaikille opiskelijoille. Kuvien viereen kannattaa kirjoittaa vieraat sanat. Edellisellä aukeamalla olevia kuvia voidaan katsoa uudelleen, esim. joulu – kuva kirkosta ja hautausmaasta; itsenäisyyspäivä – kaksi kynttilää ikkunalla.

Tällä sivulla