6. Mitä hän tekee?

Vain Lukumatka jatkuu -oppimateriaalin käyttöön Mitä hän tekee

Kappaleessa harjoitellaan verbien tunnistamista ja verbitaivutusta sekä opiskellaan uusia verbejä. Tekstissä on kuvattu Laurin päivä. Opiskelijat voivat kertoa omasta päivästään, mitä he tekevät päivän aikana.

Teksti voidaan myös muuttaa toiseen persoonamuotoon, jolloin saada hyvä verbitaivutusharjoitus. Opiskelija voi kertoa tekstin esimerkiksi minä- tai sinä- muodossa. Tämän voi tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti.

Tekstistä voidaan hakea kaikki tekemistä ilmaisevat sanat ja alleviivata ne.

Tällä sivulla