7. Mitä hän ei tee?

Vain Lukumatka jatkuu -oppimateriaalin käyttöön Mitä hän ei tee

Kappaleen Mitä hän ei tee? tavoitteena on oppia verbin negatiivinen muoto ja verbialkuinen kysymys. Teksti koostuu dialogeista, jotka ovat puhekuplissa. Kysymyksissä painotetaan yksikön toista persoonaa, vastauksissa yksikön ensimmäistä persoonaa, joita yleisimmin käytetään.

Otsikon tehdä-verbin taivutusta on hyvä selittää, jotta se erotetaan tee–teetä-sanasta.

Tällä sivulla