Opettajalle

Vain Lukumatka jatkuu -oppimateriaalin käyttöön Opettajalle

Lukumatka jatkuu on oppikirja aikuisille maahanmuuttajille, jotka ovat opiskelleet luku- ja kirjoitustaitoa uudessa kotimaassaan ja saavuttaneet mekaanisen lukutaidon tason. Kirjan käyttö edellyttää arkielämän perussanaston hallintaa. Kirjan soveltuu luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen jälkeiseen opiskeluun tai ensimmäiseksi oppikirjaksi semilukutaitoiselle maahanmuuttajalle.

Kirjan tekstit ovat lyhyitä ja helppolukuisia. Teksteissä on käytetty sekä dialogia että suorasanaista kerrontaa. Kirjassa on 26 kappaletta, joiden otsikot ovat kysymysmuotoisia. Otsikot kertovat, mitä kielitiedon osa-aluetta kappaleessa opiskellaan. Kirjassa ei käytetä kieliopillista terminologiaa, vaan kielen rakenteet opetetaan kysymysten ja kuvien avulla. Kysymysten ja kuvien lisäksi joissakin kappaleissa on kuitenkin kielitiedon teoreettinen osuus, jota ei ole välttämätöntä käsitellä. Teoreettinen osuus on tarkoitettu eriyttäväksi opetukseksi eri taitotasoilla eteneville opiskelijoille.

Sanaston opiskelu tapahtuu aihepiireittäin. Oletuksena on, että opiskelija hallitsee jonkin verran perussanastoa. Sanaston opiskelussa keskitytään arkielämään ja erilaisiin elämäntilanteisiin ja laajennetaan aiemmin opittua sanastoa.

Kirjan kuvitukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kuvat tukevat tekstin ymmärtämistä ja sanaston oppimista, ja ne helpottavat myös muistamista. Kuvia voi käyttää lisäksi keskusteluharjoituksissa.

Kirja on tarkoitettu käytettäväksi opettajajohtoisesti, mutta monet kirjan tehtävistä soveltuvat myös pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Kirjassa on paljon tehtäviä, joten opettaja voi halutessaan valita omalle ryhmälleen soveltuvat harjoitukset. Jokaista kappaletta opettaja voi laajentaa omalla lisämateriaalillaan.

Kirjassa olevat puhetehtävät on tarkoitettu käsiteltäväksi vain suullisesti. Joidenkin tehtävien viereen on jätetty tarkoituksella kirjoitustilaa, jos joku haluaa tehdä tehtävät myös kirjallisesti.

Opettajan oppaassa esitellään jokaisen kappaleen sisältö ja annetaan joitakin vinkkejä opetuksen järjestämiseen. Kirjaan liittyy äänitteitä, jotka näkyvät sivun oikeassa yläreunassa. Opiskelijoille voi antaa linkin joka näkyy alla. Äänitiedostoja voi käyttää myös puheen ymmärtämisen harjoitteluun.

Moniin kappaleisiin löytyy sopivia videolinkkejä esimerkiksi Ylen Supisuomea-sarjasta. Myös YouTubessa olevia videoita voi hyödyntää opetuksessa.